ГЛОСАРІЙ

 1. Б
  • Крихкість
   Поліуретанові однокомпонентні піни схильні ставати крихкими на стадії тужавіння, особливо за низьких температур. Зазвичай ця крихкість безслідно минає при нагріванні. Хоча при підвищенні температури піна стає гнучкою, в холодних умовах крихкість може бути постійною властивістю й негативно впливати на нанесення піни. Чим нижча температура появи крихкості, тим вища якість піни.**
 2. Ц
  • Міцність при стисканні
   Одна з основних сфер застосування однокомпонентних монтажних пін – термо- та звукоізоляція стиків. Такі стики мають поглинати рух елементів конструкції, викликаний зміною температури, силою вітру тощо, і забезпечувати певну гнучкість для тривалої стійкості до таких навантажень. Ця гнучкість може бути виміряна  силою стискання шматочка монтажної піни. Результат пропорційний силі стискання. Типове значення – стискання на 10%.***
  • Тиск тужавіння
   Тиск тужавіння – це тиск, викликаний піною в процесі тужавіння. Тиск тужавіння виникає при тужавінні та одночасному розширенні піни. Ця сила може деформувати поверхні, наприклад слабкі рами, якщо не закріпити їх на час затвердіння піни.
  • Час різання
   Час, після якого при різанні циліндричного джгута піни (не до кінця затверділої) діаметром 3 см, на ножі не залишається слідів свіжої піни й піна не стискається і не руйнується. У цей час піна ще не затверділа повністю, але з нею можна працювати. При мінусовій температурі розширення монтажної піни завжди відбувається повільніше і час затвердіння довший.
  • ХФВ Хлорфторвуглець
   Галоген-вуглецеві сполуки, до складу яких входять вуглець, водень, хлор і фтор, раніше широко використовували в якості пропелентів і холодоагентів. Існує думка, що хлорфторвуглеці викликають руйнування озонового шару атмосфери і викликають глобальне потепління. * Всі монтажні піни Makroflex випускаються без використання ХФВ.

 3. Д
  • ДМЕ
   Диметиловий ефір
   Типовий пропелент у однокомпонентних монтажних пінах*.
 4. Ф
  • Гнучкість монтажної піни
   Віконні рами постійно перебувають під впливом зовнішніх чинників: відчинення і зачинення, теплового розширення (під дією прямих сонячних променів), теплового стиску (при низьких температурах), великих різниць температур внутрішнього і зовнішнього повітря (40 °C і більше) й суворих погодних умов (наприклад, сильні вітри). Гнучка монтажна піна може витримувати такі коливання, не руйнуючись протягом довгого часу, зберігаючи свою ізоляційну функцію (термо- і звукоізоляція).
  • Уповільнювач горіння
   Речовина у складі піни, що затримує загоряння та поширення вогню.

   

   

 5. Ґ
  • ППЕ
   Потенціал парникового ефекту
   Показник здатності речовин викликати нагрівання атмосфери. Всі показники ППЕ виміряні по відношенню до діоксиду вуглецю, як найбільш відомого газу, що має потенціал парникового ефекту. ППЕ діоксиду вуглецю дорівнює 1.
   HFC 132а за шкалою Управління з охорони навколишнього середовища вважається газом з високим ППЕ. Використовуваний більшістю виробників однокомпонентних монтажних пін HFC 132а має ППЕ 1300, що означає, що його потенціал парникового ефекту в 1300 разів вище, ніж у діоксиду вуглецю. Henkel припинив використовувати R 134a в складі монтажних пін задовго до його заборони.

 6. Г
  • ГФВ
   Гідрофторвуглець
   Неповністю галогензаміщені фторовані вуглеводні.
   Хоча ГФВ замінили ХФВ, які руйнують озоновий шар, у багатьох виробах вони все одно є потужними парниковими газами зі 100-річним потенціалом глобального потепління від 140 до 11 700.
   В однокомпонентних монтажних пінах ХФВ замінені на пропан/ бутан/ ДМЕ-сполуки.

 7. І
  • Ізоціанат
   Речовина, що містить ізоціанатну групу (-N=C=O). Поліізоціанати містять більше однієї ізоціанатної групи.*
 8. М
  • МДІ
   Метилендифенілдіізоціанат
   Скорочена назва 2,2 '/ 2,4' та 4,4'-метилендифенілдіізоціанату. МДІ є ароматичним ізоціанатом та основною сировиною для виробництва поліуретану. * МДІ – це хімічна речовина. Вона реагує з багатоатомними спиртами при виробництві поліуретану та слугує агентом затвердіння для піни. МДІ вступає  у реакцію з водою і твердне. Він надає традиційним монтажним пінам коричневого чи бежевого кольору і викликає вразливість піни до ультрафіолетового випромінювання – під дію сонячного світла піна стає крихкою.

 9. Н
  • Нормальний клімат
   23 °C/ 50% відносна вологість
 10. O
  • ОП
   Однокомпонентна піна
   Стандартна назва однокомпонентних пін, що наносяться з упаковок під тиском (аерозольних балонів), а також для двокомпонентних пін, що наносяться з упаковок під тиском («1,5-компонентні піни»).

 11. П
  • ПЕ
   Поліетилен
  • Поліуретан
   Полімерна сполука, яка містить багато уретанових зв’язків (-N-C-O-). Скорочено ПУ.
  • Структура монтажної піни
   Для досягнення необхідних властивостей і характеристик (наприклад, тепло- і звукоізоляції) піна повинна мати однорідну дрібностільникову структуру (відсутність великих внутрішніх порожнин і бульбашок). Цього досягають ретельно збалансованим хімічним складом.

  • Пористий матеріал

  Пористими називаються матеріали, які частково або повністю пропускають рідини і/або гази (наприклад, дерево, склопластик, корок і т.д.).

  • Натомість непористі матеріали не пропускають рідини або гази (наприклад, скло, метали, пластмаси).

 12. Р
  • Відн. вол.
   Відносна вологість
   Відношення фактичного вмісту вологи в повітрі до максимальної кількості, яку повітря може містити при даній температурі, виражене у відсотках.


 13. C
  • Осідання
   Одна з найважливіших властивостей однокомпонентної монтажної піни – її здатність схоплюватися в порожнині і, відповідно, заповнювати шви. Свіжонанесена монтажна піна рідка, отже, не має внутрішньої міцності. Це може призвести до її осідання або сповзання, особливо на вертикальних з'єднаннях.
   Ця властивість залежить від виробу, навколишньої температури і ширини з'єднання. Типовими факторами, що викликають осідання, є занадто низька температура і дуже широкі з'єднання.

  • Міцність на зсув
   Міцність на зсув є важливою властивістю піни, необхідною для оцінки сили фіксації, особливо при монтажі дверних коробок. Корисно розрахувати необхідну площу фіксації (для ваги конкретного дверного полотна) або навпаки. Цей тест також дозволяє визначити точку руйнування фіксації, яка може бути або всередині піни (когезійне руйнування), або між піною і поверхнею з’єднання (втрата адгезії).
 14. T
  • Час висихання
   Проміжок часу, після якого поверхня піни, герметика чи клею перестає бути липкою.
 15. И
  • Вихід монтажної піни

   Вихід монтажної піни – це обсяг остаточно затверділої монтажної піни, випущеної з балона до повного його спорожнення. Вихід твердої піни у великій мірі залежить від умов роботи – температури, вологості повітря, наявного обсягу для розширення і т.д. Вихід можна вимірювати шляхом заповнення піною короба або шва. У цих двох умовах піна поводиться по-різному. Випробування «в коробці» є стандартним і прийняте Асоціацією найбільших європейських виробників однокомпонентних монтажних пін. Випробування відтворюють, і це дає обсяг піни в літрах. Для споживача більш наочною може бути довжина шва, заповненого піною, випущеною з одного балона, тому що більшість пін застосовують для заповнення швів і з'єднань, проте таке випробування неможливо відтворити, оскільки воно значно залежить від того, хто його виконує. Результат виражається в подовжніх метрах.

Посилання:
*Джерело: FEICA OCF GLOSSARY RAM-C02-0004, http://www.feica.eu
**`Джерело: FEICA TM-1008-2011 v3 , http://www.feica.eu
***Джерело: FEICA TM-1011-2011 v4 , http://www.feica.eu
**** Джерело: FEICA TM-1012-2012 v4 , http://www.feica.eu.